הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

האינפלציה והתחזיות לאינפלציה

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

האינפלציה בפועל, ציפיות ותחזיות לאינפלציה

שיעור האינפלציה נגזר מהשיעור השנתי במדד המחירים לצרכן.
מדד המחירים לצרכן מודד את אחוז השינוי שחל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית "סל קבוע" של מוצרים ושירותים, שמחיריהם ניתנים למדידה סדירה. "סל" זה מייצג את תצרוכת של אוכלוסיית משקי הבית. המדד משמש בעיקר להצמדות שונות, לקביעת תוספת היוקר לתעריפי השכר ולניתוח מגמות המחירים במשק.

הציפיות לאינפלציה נאספות ומחושבות ממקורות שונים: שוק ההון, חוזי האינפלציה, הריביות הפנימיות של הבנקים ותחזיות החזאים.
הציפיות מחושבות לטווחים שונים ומהוות אינדיקטור חשוב למעקב אחר התפתחות האינפלציה.

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/06/2024