הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מועדי החלטות הריבית בשנת 2023

מועדי החלטות הריבית, תחולותיהן ופרסומים נלווים בשנת 2023

  ​​

הודעות אלה מתפרסמות במועדים שלהלן בשעה 16:00. לתשומת לבכם: יתכנו שינויים במועדים המפורטים בלוח ועל כך תבוא הודעה מראש.

פרסום הריבית
תחולת הריבית
תחילת תקופה הנזילות
מסיבת עיתונאים ופרסום תחזית חטיבת המחקר

02/01/2023

05/01/2023

05/01/2023

02/01/2023

20/02/2023

23/02/2023

23/02/2023

 

03/04/2023

07/04/2023

30/03/2023

03/04/2023

22/05/2023

25/05/2023

25/05/2023

 

10/07/2023

13/07/2023

13/07/2023

10/07/2023

04/09/2023

07/09/2023

07/09/2023

 

23/10/2023

26/10/2023

26/10/2023

23/10/2023

27/11/2023

30/11/2023

30/11/2023

 

_____________________________________________________________________

לא נמצאו פריטים מתאימים