הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מועדי החלטות הריבית לשנת 2024

מועדי החלטות הריבית, תחולותיהן ופרסומים נלווים

  ​​

הודעות אלה מתפרסמות במועדים שלהלן בשעה 16:00. לתשומת לבכם: יתכנו שינויים במועדים המפורטים בלוח ועל כך תבוא הודעה מראש.

רשימת המועדים לשנת 2024:
פרסום הריבית
תחולת הריבית
תחילת תקופה הנזילות
פרסום תחזית חטיבת המחקר
מסיבת עיתונאים

01/01/2024

04/01/2024

04/01/2024

01/01/2024

01/01/2024 - קישור לצפייה 

26/02/2024

29/02/2024

29/02/2024

 

26/02/2024

08/04/2024

11/04/2024

11/04/2024

08/04/2024

08/04/2024

27/05/2024

30/05/2024

30/05/2024

 

 

08/07/2024

11/07/2024

11/07/2024

08/07/2024

08/07/2024

28/08/2024

01/09/2024

29/08/2024

 

 

09/10/2024*

14/10/2024

10/10/2024

09/10/2024

09/10/2024

25/11/2024

28/11/2024

28/11/2024

 

 

*מועד פרסום הריבית בחודש אוקטובר 2024 נדחה מה-07/10/24 ל- 09/10/24

_____________________________________________________________

לא נמצאו פריטים מתאימים