לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יולי 2023 בסך 204,669 מיליוני דולרים, גידול בסך של 2,793 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. רמת היתרות ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמדה על 39.4 אחוזים (איור 1).

הגידול מוסבר על ידי שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 3,158 מיליוני דולרים.

מאידך הגידול קוזז בחלקו על ידי:

  • העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ - 354 מיליוני דולרים.
  • העברות המגזר הפרטי בסך של כ - 11 מיליוני דולרים.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

יולי 2023

200,090

4,579

204,669

יוני 2023

3197,363

4,513

3201,876

מאי 2023

195,100

4,521

199,621

אפריל 2023

197,390

4,505

201,895

מרץ 2023

3195,951

4,535

3200,486

פברואר 2023

3191,987

4,292

3196,279

ינואר 2023

3196,460

34,525

3200,985

דצמבר 2022

3189,742

34,476

3194,218

נובמבר 2022

189,997

34,421

3194,418

אוקטובר 2022

184,531

4,311

188,842

ספטמבר 2022

3181,720

4,274

3185,994

אוגוסט 2022

187,804

4,347

192,151

יולי 2022

3193,011

4,458

3197,469

 

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2023