לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

בנק ישראל מפעיל מספר תכניות כדי לטפל בקשיי נזילות שפגעו במערכת הפיננסית בעקבות המלחמה, וכדי להבטיח את התפקוד התקין של השווקים הפיננסיים ולתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית.

תכניות שהופעלו עד כה:

  1. מכירת מט"ח של עד 30 מיליארדי דולרים על מנת למתן את התנודות בשער בשקל ולספק את הנזילות הנדרשת להמשך הפעילות הסדירה של השווקים.
  2. אספקת הנזילות הנדרשת לשוק המטח גם ע"י הפעלת מנגנוני עסקאות swap של הבנק בהיקף של עד 15 מיליארדי  דולרים.
  3. ביצוע עסקות ריפו מול גופים מוסדיים וקרנות נאמנות כנגד בטוחות של אג"ח ממשלתי ו/או קונצרני כבטוחה במטרה לשמור על התפקוד התקין של השווקים

להלן עדכון חודשי של היקף התוכניות שהופעלו נכון ל-31/10/2023:

 

עסקאות ריפו עם אג"ח כבטוחה

עסקאות החלף דולר/שקל

מכירת מט"ח

הודעות בנק ישראל בנושא

 

[1]9/10/2023

[2]9/10/2023

היקף פעילות נכון לחודש

מילוני ש"ח

מיליארדי דולר

מיליארדי דולר

אוקטובר 2023

95

0.4

8.2

 

[1]ראה באתר הבנק הודעה בדבר התכנית עסקאות swap בסכום של עד 15 מיליארדי דולרים  ב-9 באוקטובר 2023 https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/09-10-23/

 

[2]ראה באתר הבנק הודעה בדבר התכנית מכירת מט"ח בסכום של עד 30 מיליארדי דולרים  ב-9 באוקטובר 2023 https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/09-10-23/