לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

בעקבות האירוע הבטחוני אנו עדים למקרים שבהם נעשה שימוש לרעה בכרטיסי אשראי ופרטי חשבון בנק. האירוע מטופל מתחילתו ע"י גורמי המקצוע בבנק ישראל, לרבות צוות מיוחד בפיקוח על הבנקים, בשיתוף גורמי הממשלה והביטחון הרלוונטיים. הטיפול באירוע מבוצע בצורה הבאה:

  1. כאשר ידוע היכן מנוהל החשבון או כרטיס האשראי של הנפגע – מבוצעות פניות ע"י בני משפחה לבנק ולחברת כרטיסי האשראי הספציפית על מנת להקפיא את הפעילות בחשבון. הפיקוח על הבנקים הנחה את הגופים המפוקחים לפעול במצב כזה להקפאת חשבון באופן מיידי, תוך הפעלת ניהול סיכונים נדרש וקיום תהליך זיהוי מהיר ומותאם למצב.
  2. כאשר לא ידוע היכן מנוהלת פעילות פיננסית של מי שנפגע – הפיקוח על הבנקים הקים צוות מיוחד לטיפול במצבים אלו. הציבור מתבקש לפנות במידת הצורך למוקד הפניות של הפיקוח בטלפון 9086* ו-02-6552680.

נדגיש כי בהתאם לחוק שירותי תשלום, כאשר נעשה שימוש לרעה באמצעי תשלום בידי גורמים עויינים לגניבת כספי אזרחים, כספם של הלקוחות מובטח ויוחזר.

הפיקוח על הבנקים, הבנקים המסחריים וחברות כרטיסי האשראי מבצעים ניטור שוטף ומעקב אחר האירוע וקוראים לציבור לפנות לקבלת מענה וסיוע בנושאים אלו במידת הצורך, בין אם מול הגוף הפיננסי שבו מתנהל החשבון, ובין אם מול מוקד הפניות המיוחד של הפיקוח על הבנקים בטלפון 9086* ו-02-6552680. הפיקוח על הבנקים קורא למי שעולה אצלו החשש כי יתכן שיבוצע שימוש לרעה בכרטיס האשראי להודיע לגופים הפיננסיים כדי שיקפיאו פעילותם ולא יגרמו נזקים כספיים.

לרשימת מוקדי פניות הציבור של הגופים המפוקחים:

https://www.boi.org.il/information/public-enquiries-unit/36238/