לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

בחודש נובמבר 2022, במפגש החורף של הוועדה הבינלאומית לדיווח אשראי הICCR -

(INTERNATIONAL COMMITTEE CREDIT REPORTING), נערכה הצבעה בין החברים והוחלט פה אחד לאשר את הצטרפותו של בנק ישראל כחבר בארגון. מאז נובמבר נעשו תהליכים פנימיים בבנק העולמי לאישור החברות של בנק ישראל, ולאחר התכנסות מושב האביב של הארגון, בחודש יוני, התקבל האישור הרשמי מהבנק העולמי על הצטרפותו של בנק ישראל לארגון זה.

רקע על ה-ICCR:

בחודש מאי בשנת 2009 הוקם כוח משימה בינלאומי על-ידי הבנק העולמי (World Bank Group) בתמיכת ה-BIS (Bank for International Settlements) שמטרתו לייצר סטנדרטים בינלאומיים לדיווחי אשראי. הוועדה כוללת נציגים מבנקים מרכזיים בעולם ומרגולטורים פרטיים אחרים בתחום הפיננסיים. הוועדה תומכת בגישה רחבה וצופה פני עתיד לנושאים בעולם דיווחי האשראי תוך השגת קונצנזוס בהיבטי מדיניות המשפיעים על האינטרס הציבורי. המדינות החברות בוועדה, מיישמות את הסטנדרטים הבינלאומיים המתקדמים ביותר בכל הנוגע לדיווחי אשראי ולשיתוף נתוני אשראי.

הוועדה קובעת סטנדרטים בינלאומיים מוכרים בדיווח אשראי. בין היתר, הוועדה אחראית על עיבוד מאמרים, ניתוח דוחות, כתיבת הנחיות וחומרים רלוונטיים אחרים שיעזרו ביישום הולם של העקרונות הכלליים, ובכך לזהות שיקולים נוספים שיעזרו בבניית העקרונות הכלליים במערכת האשראי הבינלאומית, ולהקדיש משאבים לפיתוח והרחבה של הנושאים השונים שיעזרו בבניית העקרונות הכלליים במערכת האשראי הבינלאומית, להלן קישור לאתר הרשמי של הוועדה. מחברי הוועדה מצופה להגיב באופן שוטף על רעיונות, מסמכי מדיניות, ומחקר ורגלוציה בנושאים חשובים הנוגעים בתחום האשראי כגון: בינה מלאכותית וחדשנות טכנולוגיית וכדומה.   

מנכ"לית בנק ישראל, שולמית גרי: "להצטרפות בנק ישראל בארגון ה-ICCR יש חשיבות מקצועית גדולה ותתרום לבנק ישראל ולאגף הממונה על שיתוף בנתוני אשראי בפרט, בכל הקשור בקביעת מדיניות, שיתוף מידע והתייעצות עם גורמים בינלאומיים בנושאים כגון אסדרה, רגולציה ופיקוח, לטובת קידום ופיתוח העולם הפיננסי בישראל, ובפרט קידום התחרות בשוק האשראי."

הממונה על שיתוף בנתוני אשראי בבנק ישראל, אייל חדד: "הרצון לקידום התחרות עמד בליבה של ההחלטה להקים את מערכת נתוני אשראי על ידי הבנק בשנת 2016. כעת, זמן לא רב לאחר עליית המערכת לאוויר מורגשת התועלת שלה להגברת התחרות ולהעצמת כוחו של הצרכן. ההצטרפות ל-ICCR תחזק את הפעילות העניפה של מערכת נתוני אשראי ותאפשר לנו להוסיף ולסייע לבנק ישראל בגיבוש תובנות ומדיניות כלכלית בתחומים אותו הבנק מוביל. "