לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, שב ארצה לאחר שהשתתף במפגש של נגידי בנקים מרכזיים בעולם, החברים בבנק הבין-לאומי לסילוקין (BIS), שנערך בבאזל, שווייץ.

במסגרת המפגש השתתף הנגיד בפאנל בנושא "מהכלה פיננסית לבריאות פיננסית" בהשתתפות מלכת הולנד, Máxima. כמו כן, לקח הנגיד חלק בדיון בהשתתפות נגידים מכלכלות קטנות ופתוחות בנושא "מדיניות מוניטרית במדינות SOE: התפתחויות אחרונות ומבט קדימה".

 

רקע על ה-BIS:

ארגון ה-- (Bank for International  Settlement) BISהוא הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים. הוא הארגון הפיננסי הבינלאומי הוותיק ביותר, חברים בו כיום 63 בנקים מרכזיים, ותפקידו לקדם שיתוף פעולה בין הבנקים המרכזיים. הפעילויות שלו כוללות פיתוח סטנדרטים ואמות מידה בינלאומיות לפיקוח על בנקים (תקנות "באזל"), מעקב אחר יציבותה של המערכת הפיננסית הבינ"ל, מתן שירותים בנקאיים לבנקים מרכזיים וסיוע לגופים פיננסיים שונים במילוי תפקידיהם. בנק ישראל הצטרף כחבר מן המניין ל-BIS בספטמבר 2003.