לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

הפיקוח על הבנקים מגיש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח התקופתי למחצית הראשונה של שנת 2023, אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי על עמלות שנגבו במהלך מחצית ראשונה לשנת 2023. דוח זה כולל, לטובת הציבור, פרק חדש המאגד זכאויות להטבות בעמלות.

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "תקופת דוח זה היא טרם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ועל כן הדוח אינו כולל את השפעותיה. יחד עם זאת, בהקשר זה ראוי לציין ולהזכיר את מתווה בנק ישראל לסיוע ללקוחות המערכת הבנקאית בעקבות המלחמה[1]. המתווה כולל מגוון צעדי סיוע לציבור ובכלל זה גם בתחום העמלות – לקוחות שהינם נפגעים ישירים מהמלחמה ונמנים על הגדרות המעגל הראשון זכאים לפטור מלא ממרבית העמלות הנפוצות במשך תקופת המתווה, ובכלל זה דחיית תשלומי הלוואות ללא עמלות. יתר הלקוחות, במעגל השני, זכאים לדחיית תשלומים ללא עמלות. בנוסף, פרסום הדוח הוא הזדמנות נוספת להביא לתשומת לב הציבור את החשיבות להתנהלות פיננסית נכונה[2], לרבות בכל הקשור להשוואת מחירים – בתחום העמלות הבנקאיות וביתר השירותים הבנקאיים. אני מזמין את הלקוחות לעשות שימוש בכלים והמוצרים השונים שפיתחנו ועומדים לרשותו באתר בנק ישראל[3], כגון מחשבון מסלולי העמלות[4] שמשקף את הכדאיות בהצטרפות לשירות המסלולים המוזלים לפי מאפייני הלקוח. אני קורא לציבור שטרם הצטרף לשירות ומשלם מעל ל-10 ש"ח בחודש בגין שירותי עו"ש בסיסיים, לבחון האם הדבר כדאי עבורו."

 

להלן עיקרי ההתפתחויות:

  • באופן כללי, יחס הכנסות מעמלות לסך נכסי המערכת הבנקאית נמצא במגמת ירידה מצטברת, שהחלה לאחר רפורמת העמלות בשנת 2008, ועד היום נרשמה ירידה בשיעור מצטבר של כ-46%. ירידה זו מיוחסת, בין היתר, למכלול המצטבר של פעולות הפיקוח בנושאי עמלות בשנים האחרונות.
  • במחצית הראשונה לשנת 2023 חלה עלייה קלה ביחס בין סך ההכנסות מעמלות לסך נכסי המערכת הבנקאית. עלייה זו מושפעת בעיקר מגידול בהיקף העמלות הנגבות מעסקים גדולים, כתוצאה מגידול בהיקף הפעילות. בנוסף נרשם גידול בהכנסות מעמלות הנגבות מפעילות מט"ח וכרטיסי אשראי (כולל עסקים גדולים). מנגד, חלה ירידה בעמלות הנגבות מיחידים ועסקים קטנים בגין פעילות בניירות ערך ואשראי.
  • העלות הממוצעת של ניהול חשבון העו"ש והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון עמדה במחצית הראשונה של שנת 2023 על 28.5 ₪ בחודש (עלייה של 1.3 ₪ בחודש בהשוואה לשנת 2022). העלייה נבעה בעיקרה מגידול בפעילות של עסקאות במט"ח שביצע הציבור הישראלי באמצעות כרטיסי חיוב.
  • במחצית הראשונה לשנת 2023 הצטרפו 132 אלף חשבונות לשירות המסלולים המפוקח. שירות זה כולל סלי שירותים אחידים לניהול חשבון העו"ש. השירות מציע תשלום של סכום חודשי קבוע עבור ביצוע מספר פעולות מוגדר מראש (פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ הישיר). שירותי המסלולים מגלמים הנחה משמעותית בגין פעולות עו"ש בסיסיות.

 

[1] קישור: מתווה סיוע ללקוחות בעקבות המלחמה

[2] קישור: מידע בנושא צרכנות פיננסית

[3] קישור: בנקאות ותשלומים - מידע ושירות לצרכן

[4] קישור: מחשבון מסלולי עמלות

לצפייה בדוח:

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF