הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מחשבון מסלולי עמלות

כיצד פועל המחשבון?

המחשבון מבוסס על מספר הפעולות שמבצע הלקוח במהלך חודש, ועל מחיר מסלולי העמלות בבנקים השונים. לקוח אשר אינו יודע מה מספר הפעולות אותן הוא מבצע בחודש, באמצעות פקיד ובאמצעות ערוץ ישיר, יכול לבדוק זאת באתר האינטרנט/האפליקציה של הבנק, או לקבל מידע זה ישירות מהבנק.

מידע נוסף

ברשותי כרטיס למשיכת מזומנים
האם הנך "אזרח ותיק"?
האם הנך מוכר בבנק כבעל שיעור נכות של 40% ומעלה?
מס' הפעולות הממוצע אשר הנך מבצע מידי חודש באמצעות פקיד
מס' הפעולות הממוצע אשר הנך מבצע מידי חודש בערוץ ישיר
אישור שהבנק לא לוקח אחריות והמחשבון בגדר המלצה בלבד ויש להיעזר באיש מקצוע
שם הבנק עלות ללא מסלול עלות במסלול בסיסי בש"ח עלות במסלול מורחב בש"ח
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
הסכומים מעודכנים על פי תעריפוני הבנקים נכון ליום 20/12/2022
מקרא
העלות הגבוהה ביותר בבנק הרלוונטי
העלות הנמוכה ביותר בבנק הרלוונטי

לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם עם מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל-4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר. 

 הבנק רשאי לגבות בחודש את הגבוה מבין שני אלה:

  1. הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר ופעולות על ידי פקיד שביצע הלקוח בפועל.
  2. עמלת מינימום בסכום שאינו עולה על מחיר של פעולה אחת על ידי פקיד.

מדריכים