לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

זיהוי המשתתפים במערכת הפיננסית בישראל מבוצע באמצעות קוד זיהוי ייחודי לכל גוף המורכב משני תווים. כדי שגוף פיננסי יוכל לפעול במערכות התשלומים השונות ולספק מספרי חשבון ללקוחותיו, עליו להיות מזוהה בכלל המערכות הקשורות לעניין במשק.

בהמשך לרישיון המותנה שנתנו נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים ביום 25 בדצמבר 2022 לבנק אש ישראל (בהקמה) בע"מ, אישר בנק ישראל לבנק אש ישראל (בהקמה) בע"מ לקבל קוד זיהוי במערכות התשלומים בישראל.

קוד הזיהוי המוקצה לחברת בנק אש ישראל (בהקמה) בע"מ הינו 3.

מפעילי מערכות התשלומים והמשתתפים בהן נדרשים להיערך לזיהוי והטמעת הקוד במערכותיהם לא יאוחר משלושה חודשים מיום ההקצאה.

עודד סלומי, מנהל מחלקת תשלומים וסליקה: "הודענו היום על הקצאת קוד זיהוי לבנק אש ישראל (בהקמה) בע"מ. הקצאת קוד הזיהוי תאפשר לו לפעול במערכות התשלומים ותשמש את לקוחותיו בעתיד כחלק מפרטי זיהוי החשבון שלהם לצורך ביצוע תשלומים. כחלק מפתיחת מערכות התשלומים לשחקנים חדשים, קוד הזיהוי יוקצה לכל נותני שירותי התשלום בנקאיים וחוץ בנקאיים אשר יעמדו בתנאים לקבלת קוד זיהוי, כך שאופן הזיהוי של כלל נותני שירותי התשלום במשק יהיה אחיד."