לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, נשא דברים בסמינר חינוך פיננסי שקיים בנק ישראל היום. להלן דבריו:

שלום לכולם,

ראשית, אני רוצה להודות לכל השותפות והשותפים בארגון אירוע חשוב זה.

חינוך פיננסי הוא מאבני היסוד לפיתוחה של הכלכלה והוא גם הצוהר שלנו, אלו העוסקים בפיננסים, בשווקים ובכלכלה בכלל לגשת אל הציבור ולחשוף בפניהם את החשיבות הגדולה של נושאים אלו על חייהם הפרטיים ועל עתידם.

ה-OECD מגדיר אוריינות פיננסית כשילוב של ידע, מיומנות, גישה והתנהגות הדרושים לקבלת החלטות פיננסיות נכונות שמובילות לרווחה של הפרט.

כלומר, אוריינות פיננסית מתייחסת הן להבנה של רעיונות ומושגים פיננסים והן לרכישת מיומנויות "רכות" שמאפשרות לקבל החלטות פיננסיות נכונות יותר.

בשנים האחרונות התרחשו בעולם שינויים תרבותיים, חברתיים וטכנולוגיים מואצים, ששינו את חיינו לבלי היכר. גידול בסחר הבין-לאומי, מעבר של בנקים וגופים פיננסים לפלטפורמות דיגיטליות ועוד שורה של התפתחויות בשוק הפיננסי, שידרגו את המערכת הפיננסית המסורתית והרחיבו את מגוון השירותים הפיננסים שעומדים לרשות הציבור.

לצד זאת, תמורות אלו, הפכו את השימוש בחלק מהשירותים לסבוך יותר, ובכך חייבו את הציבור לפתח מיומנויות נוספות שיאפשרו לו להתמודד עם ההזדמנויות הפיננסיות והסיכונים הנלווים להן.

אחת הדרכים העיקריות בהן ניתן לפעול כדי להגדיל את הידע של הציבור בנושאים אלו היא באמצעות השקעה בחינוך פיננסי.

על ידי השקעה בחינוך פיננסי אפשר לדאוג להעברת ידע ותובנות פיננסיות באמצעות תוכניות לימודים שבמסגרתן צרכנים יוכלו לשפר את הבנתם לגבי מושגים ומוצרים פיננסים.

כך, הצרכניות והצרכנים הופכים למודעים יותר להזדמנויות הפיננסיות ולסיכונים לצידן ובהתאם מצליחים לבצע בחירות כלכליות אחראיות, אשר מביאות לשיפור רווחתם.

לקידום חינוך פיננסי יתרונות רבים. ראשית, השקעה בחינוך פיננסי משפיעה על היכולת של אדם או משפחה שמגיעים מרקע כלכלי-חברתי נמוך לשפר את מצבם הכלכלי ובכך מגדילה את שוויון ההזדמנויות בחברה.

שנית, מחקרים רבים מוצאים כי ישנו קשר חיובי בין רמת האוריינות הפיננסית לרמת ההכלה הפיננסית.

הכלה פיננסית - Financial Inclusion, משמעותה יצירת נגישות שווה לשירותים פיננסים לכלל האוכלוסייה, ולה חשיבות הן לרווחת הפרט והן ליציבות המערכת הפיננסית.

לכן, מדינות רבות בעולם מכירות בחשיבות של אוריינות פיננסית ומשקיעות בהטמעתה בקרב הציבור הרחב.

כך למשל במדינות אירופה, ארה״ב ובריטניה, קיימות תוכניות לימוד פיננסיות לאומיות שמשולבות בתוכנית הלימודים של תלמידים בחטיבות ביניים ובתיכונים.

כמו כן, במדינות רבות הבנק המרכזי מקדם יוזמות להנגשת מידע פיננסי עבור בני נוער ומבוגרים בנושאים כמו: מדיניות מוניטרית, שער חליפין ואינפלציה. יחד איתם, יש לא מעט גורמים מהממשלה, מהרגולטורים, מהשוק הפרטי ומהמגזר השלישי שיוזמים ומציעים תוכניות רבות.

גם אנחנו בבנק ישראל הוצאנו לפועל תוכניות שונות להגברת החינוך הפיננסי, חלקן בשיתוף פעולה ובסיוע המערכת הבנקאית. התוכניות יועדו לקהלים שונים  נוער, האוכלוסייה המבוגרת, החברה הערבית ועוד.

התוצאות עד כה מראות שלא מספיק לפעול באופן נקודתי. חשוב לשלב כוחות יחד ולתכלל את הנושא ברמה לאומית ובאופן תשתיתי כדי ליצור אימפקט שיביא לשינוי.

הסמינר היום הוא צעד חשוב בכיוון הזה.

בנוסף, בשנים האחרונות בנק ישראל קידם רפורמות רבות בנושאי הנגשת שירותים תחרות וחדשנות בתחומי הבנקאות והפיננסים. ביניהן: רפורמת הבנקאות הפתוחה המחזקת את השליטה של הלקוח במידע אודותיו, רפורמה למעבר מהיר ללא עלות בין בנקים, קידום חדשנות בעולם התשלומים כמו הטמעת תקן ה-EMV שאיפשר לחברות כמו גוגל ואפל פיי להיכנס לישראל, הקמת מערכת לשיתוף נתוני אשראי – צרכני ובקרוב גם עסקי, והשקת רפורמות להגברת השקיפות: רפורמת השקיפות בשוק המשכנתאות, והשוואת ריביות על פיקדונות ואשראי בין בנקים.

 

לראייתנו, קידום תוכניות לחינוך פיננסי בקרב הציבור, יחד עם הרפורמות השונות שמגבירות נגישות פיננסית הן רכיב משמעותי לצמיחה כלכלית, צמצום פערים בחברה ויציבות פיננסית.  

היום בסמינר – יוצגו בפניכם נתונים עדכניים בנוגע לאוריינות הפיננסית של הציבור הישראלי בהשוואה ל – OECD מסקר חלוץ שיזמנו לאחרונה ושאת תוצאותיו נחשוף כאן היום לראשונה.

אחד הממצאים העיקריים מהסקר מצביע על פערים גבוהים בתוך החברה הישראלית ברמת האוריינות הפיננסית.

כדי לצמצם את הפערים, חשוב מאוד להמשיך להשקיע ולקדם תוכניות חינוך פיננסי בקרב בני נוער שעתידים להשתלב בשוק העבודה בהמשך.

בפרט, מומלץ לשלב למידה עיונית יחד עם למידה מעשית שתאפשר לתלמידים להתנסות בקבלת החלטות כלכליות וכך להצליח להשפיע על התנהגות פיננסית אחראית בצורה אפקטיבית יותר.

בנוסף, חשוב לפעול לחינוך פיננסי גם בקרב הציבור המבוגר יותר, מאחר ולהורים ישנה השפעה משמעותית על החינוך הפיננסי של ילדיהם ועל ההתנהלות הכלכלית של המשפחה.

אנו מודעים לכך, שישנם פערים משמעותיים בחינוך הפיננסי בין קבוצות שונות באוכלוסייה ובאופן בולט – בחברה הערבית. לכן, יש להתאים את תוכניות החינוך הפיננסי לקבוצות האוכלוסייה ולצרכיהן השונים.

בדו״ח ההכלה הפיננסית שבנק ישראל פירסם ביולי האחרון, המלצנו על מספר צעדים להסדרת תחום החינוך הפיננסי בישראל; ביניהם: הגדרת גוף מוביל ומתכלל, ברמה הלאומית, אשר יסנכרן בין כלל הגורמים ויקדם פעילויות בתחום החינוך הפיננסי, הקמת פורטל לאומי שיכיל מידע בנושאי חינוך פיננסי בנקודות זמן שונות בחיי האזרח, הטמעת תְכַני חינוך פיננסי במערכת החינוך וגיבוש מדדי הצלחה לבחינת הטמעה זו.

אנו מאמינים שסגירת הפערים תסייע גם לפרט וגם לכלכלה ולחברה כולה ולכן היה לנו חשוב להתניע את הנושא ואף להקצות לכך משאבים.

הסמינר היום הוא נקודת הפתיחה של הפעילות הזו.

אני רוצה להודות לכל מי שסייע להצלחת הסמינר ובמיוחד למנהלת מחלקת תקשורת הסברה וקשרי קהילה בבנק ישראל -  הגב' נורית פלתר איתן -  שיזמה את הסמינר והמחלקה שלה מובילה את הנושא החשוב הזה מטעם בנק ישראל.

אני מאחל לכולן ולכולם סמינר מעניין ופורה.