לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

על רקע המצב הביטחוני ובהתאם להנחיות הגורמים הלאומיים, מתקיימות הערכות מצב שוטפות בבנק ישראל. הפיקוח על הבנקים מצוי בקשר שוטף עם כלל הגורמים הרלוונטיים במערכת הבנקאית, אשר  נערכה לשעת חירום ופועלת לאספקת השירותים הבנקאיים החיוניים לציבור הלקוחות, כנדרש עפ"י ההוראות הרגולטוריות.

בהתאם למדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, ובמטרה לשמור על ביטחון העובדים והלקוחות, רשאית המערכת הבנקאית לפעול במתכונת מצומצמת מבחינת קבלת קהל, באופן הבא: סגירת מערך הסניפים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה; פתיחת סניפים במתכונת מצומצמת של סניפי גרעין[1] בטווח של 40-80 ק"מ; שינוי שעות פעילות הסניפים, ככל שהנסיבות מחייבות זאת.

במסגרת האמור, על הבנקים לנקוט, בהקדם האפשרי, באמצעים שונים ליידוע הלקוחות בדבר השינויים שיוחלט עליהם בפועל, ועל החלופות שעומדות לרשותם לקבלת השירות הבנקאי, לרבות הפניה לאפשרויות ביצוע פעולות בנקאיות בערוצים ישירים: בטלפון, במכשירים האוטומטיים, באפליקציה (יישומון) הבנקאית ובאתר הבנק.

הפיקוח על הבנקים ימשיך לנטר את פעילות המערכת הבנקאית, לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ולהנחות את המערכת הבנקאית וציבור הלקוחות בהתאם.

כמו כן, לרשות הציבור עומד מוקד טלפוני של הפיקוח על הבנקים, במספר 02-6552680 או 9086*

[1] מצ"ב מכתב הפיקוח על הבנקים להגדרת סניפי גרעין