הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הודעות לעיתונות

אגף דוברות והסברה כלכלית

אגף דוברות והסברה כלכלית

האגף לדוברות והסברה כלכלית, שבראשו עומד דובר הבנק, אחראי להסברת פעולות הבנק באמצעות פרסום מידע, פרסום הודעות לעיתונות, עריכת מסיבות עיתונאים, קיום ריאיונות ועוד. האגף מפרסם הודעות לעיתונות בנושאים שונים הקשורים לפעילות הבנק, הן בתדירות קבועה (חודשית, רבעונית ושנתית) והן בעקבות אירועים חד-פעמיים. ההודעות נשלחות לתקשורת באמצעים שונים ומופיעות במקביל באתר האינטרנט של הבנק בשפות עברית, אנגלית וערבית. נוסף על ההסברה הכלכלית היזומה מטפל האגף בפניות רבות שמגיעות לבנק מדי יום מעיתונאים ומגופי תקשורת בארץ ובחו"ל

סינון

חיפוש חופשי
נושא
סוג פרסום
שנה / תקופה

הודעות לעיתונות

5602
24/06/2024
  • פרסומים סטטיסטיים
הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל , רביע ראשון 2024
23/06/2024
בנק ישראל מאריך את מתווה הסיוע המקיף שאומץ על ידי הבנקים לטובת לקוחות המערכת הבנקאית בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל"
23/06/2024
  • פרסומים סטטיסטיים
התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של שנת 2024
19/06/2024
  • פרסומים סטטיסטיים
הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים
17/06/2024
נסיעת נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון לקרואטיה
10/06/2024
  • הוראות רגולטריות
הפיקוח על הבנקים הטיל קנס אזרחי על בנק מזרחי טפחות
10/06/2024
  • הוראות רגולטריות
הפיקוח על הבנקים הטיל קנס אזרחי על בנק מזרחי טפחות
09/06/2024
דברי נגיד בנק ישראל בישיבת הממשלה על הנומרטור
09/06/2024
הפיקוח על הבנקים מפרסם סיכום ביניים של פעילות ההסברה להעלאת מודעות הציבור לתופעת ההונאות הפיננסיות
06/06/2024
דיווח חודשי בדבר התכניות שבנק ישראל מפעיל בשווקים הפיננסיים לאור המלחמה
06/06/2024
  • פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2024
06/06/2024
נסיעת נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון לארה"ב
30/05/2024
  • נאומים
השתתפות נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון, בכנס לזכר הנגיד זנבר
1