לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש נובמבר 2023 בסך 198,169 מיליוני דולרים, גידול בסך של 6,934 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. רמת היתרות ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמדה על 38.3 אחוזים (איור 1).

הגידול מוסבר בעיקר על ידי שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ - 7,261 מיליוני דולרים.

גידול זה קוזז בחלקו ע"י:

  • מכירות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-338 מיליוני דולרים[2].
  • העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ – 70 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[3]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

נובמבר 2023

193,590

4,579

198,169

אוקטובר 2023

186,675

4,560

191,235

ספטמבר 2023

194,025

44,528

4198,553

אוגוסט 2023

198,338

4,518

202,856

יולי 2023

4200,086

4,579

4204,665

יוני 2023

4197,363

4,513

4201,876

מאי 2023

195,100

4,521

199,621

אפריל 2023

197,390

4,505

201,895

מרץ 2023

4195,951

4,535

4200,486

פברואר 2023

4191,987

4,292

4196,279

ינואר 2023

4196,460

44,525

4200,985

דצמבר 2022

4189,742

44,476

4194,218

נובמבר 2022

189,997

44,421

4194,418

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2023

[1]כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2]במסגרת תכנית למכירת מט"ח בהיקף של עד 30 מיליארדי דולרים עליה הודיע הבנק בתאריך 9 באוקטובר 2023: https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/09-10-23/

[3]טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

4 עודכן לאחר תאריך הפרסום.