לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ספטמבר 2023 בסך 198,555 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 4,301 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. רמת היתרות ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמדה על 38.1 אחוזים (איור 1).

הקיטון מוסבר בעיקר על ידי שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ - 3,912 מיליוני דולרים ועל ידי העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ - 409 מיליוני דולרים.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

ספטמבר 2023

194,025

4,530

198,555

אוגוסט 2023

198,338

4,518

202,856

יולי 2023

3200,086

4,579

3204,665

יוני 2023

3197,363

4,513

3201,876

מאי 2023

195,100

4,521

199,621

אפריל 2023

197,390

4,505

201,895

מרץ 2023

3195,951

4,535

3200,486

פברואר 2023

3191,987

4,292

3196,279

ינואר 2023

3196,460

34,525

3200,985

דצמבר 2022

3189,742

34,476

3194,218

נובמבר 2022

189,997

34,421

3194,418

אוקטובר 2022

184,531

4,311

188,842

ספטמבר 2022

3181,720

4,274

3185,994

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2023

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.