הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

סקירת פעילות מחלקת המטבע

23
16/08/2023

סקירת מחלקת המטבע לשנים 2022-2020

מחלקת המטבע מפרסמת סקירה על פעילותה בשנים 2022-2020, הסקירה כוללת מידע נרחב ומפורט על פעילות המחלקה, נתונים סטטיסטיים מלווים וממצאי סקרים שבחנו את הרגלי השימוש במזומן.
15/09/2020

הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2019

הסקירה כוללת מידע נרחב ומפורט על פעילות המחלקה בשנת 2019. להלן הנקודות המרכזיות שעולות מהסקירה השנה:
24/07/2019

הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2018

הסקירה כוללת מידע נרחב ומפורט על פעילות המחלקה בשנת 2018. להלן הנקודות המרכזיות שעולות מהסקירה השנה:
27/08/2018

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2017

ב-2017 השלימה מחלקת המטבע את השקת סדרה ג' של השקל החדש - ”סדרת המשוררים", עם השקת השטרות בעריכים 20 ו-100 ₪. עד ה-30 ביוני 2018 הוחלפו 78% מהשטרות הישנים.
29/06/2017

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2016

• בתום 2016 עמד שוויו של מחזור המזומן על כ 76- מיליארד ש”ח, גידול של 3%, נמוך מהגידול אשתקד שעמד על 16%. יצוין כי עד חודש מאי 2017 גדל שווי מחזור המזומן ב 4.3%. בממוצע שנתי, קצב הגידול במחזור בעשור...
25/06/2017

הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2016

הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2016
24/01/2017

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2015

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2015
19/08/2015

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2014

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2014
19/10/2014

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2013

סקירה שנתית של מחלקת המטבע לשנת 2013
20/08/2013

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2012

סקירה שנתית של מחלקת המטבע לשנת 2012
1