הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

על מבט סטטיסטי

על מבט סטטיסטי

'מבט סטטיסטי' של בנק ישראל מספק לציבור גישה לנתונים ולמצרפים המרכזיים המתארים את הפעילות הפיננסית בישראל. הנתונים והמצרפים בפרסום זה נאספים ומעובדים בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה, כחלק מניהול המידע והסטטיסטיקה על הפעילות במשק. החלק הראשון בפרסום סוקר את ההתפתחויות השנתיות המרכזיות במצרפים ובנתונים עיקריים, בארבעה נושאים עיקריים בסטטיסטיקה הפיננסית של מדינת ישראל. החלק השני מציג שתי עבודות בתחום המתודולוגיה הסטטיסטית והמידע הכלכלי שבהם משתמשים בבנק ישראל.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/05/2024