הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

דוח חופש המידע

22

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2021

דו"ח חופש המידע מתפרסם בהתאם לסעיף 5 (א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998. הדו"ח כולל מידע אודות פעילותו ותחומי אחריותו של בנק ישראל.​

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2020

ו"ח חופש המידע מתפרסם בהתאם לסעיף 5 (א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998. הדו"ח כולל מידע אודות פעילותו ותחומי אחריותו של בנק ישראל.​

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2019

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2019

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2018

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2018

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2017

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2017

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2016

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2016

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2015

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2015

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2014

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2014

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2013

הממונה על חוק חופש המידע, דוח לשנת 2013

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2012

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2012
1