לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

הפקדת שיק בסלולר הוא אחד השירותים הדיגיטליים בהם הציבור ממשיך להשתמש בשגרה ללא צורך בהגעה לסניף הבנק. הגדלת תקרת סכום ההפקדה ל-100 אש"ח, מאפשרת לציבור להפקיד בסלולר שיקים בסכומים גבוהים.

היקף השיקים שהופקדו בכלל המערכת הבנקאית בסכום של בין 50 אש"ח ל-100 אש"ח עמד על כ-1.65 מיליוני שיקים בשנת 2022 ועל כ-826 אלף שיקים במחצית הראשונה של שנת 2023 ולפי הערכת בנק ישראל, בטווח סכומים אלה מדובר על ממוצע של כ- 137,000 שיקים בחודש, שהציבור יוכל להפקיד ללא שינוע פיזי במרחב הפתוח בתקופת המלחמה ולאחריה.

האישור על הגדלת תקרת ההפקדה ניתן לאחר תהליך של בחינה מקצועית על ידי מסלקת השיקים המנוהלת בבנק ישראל. תהליך הבחינה בוצע בחודשים שקדמו למלחמת "חרבות ברזל" ושלב היישום הואץ על רקע המלחמה. זאת, במטרה לסייע למשקי הבית ולבתי עסק רבים להמשיך ולבצע את פעילותם הפיננסית השוטפת גם בתקופה זו על ידי הרחבת האפשרויות לביצוע פעולות בנקאיות מרחוק באופן מהיר ונוח ואף בעלויות נמוכות יותר.

מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה, עודד סלומי:

"בנק ישראל  פועל לקידום וייעול של מערכות התשלומים בישראל ובפרט בכל הנוגע לביצוע פעולות מרחוק, אשר בתקופה הנוכחית הפכו לנחוצים עוד יותר. הפקדת שיק בסלולר היא אחד מהשירותים הדיגיטליים בהם הציבור ממשיך להשתמש כבשגרה, הגדלת סכום השיק מ-50,000 ₪ ל-100,000 ₪ הוא צעד נוסף שבא לסייע לציבור ולבתי עסק רבים במשק להמשיך ולהתנהל בפעילותם ככל הניתן. במהלך תקופת המלחמה ולאחר-מכן יהיה ניתן להפקיד שיק בסלולר גם בסכומים גבוהים אלה, מכל מקום בו יש זמינות רשת סלולרית או חיבור אינטרנט".