לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

חברת משולם פתרונות תשלום בע"מ, חברת גלובל רמיט שירותי מטבע בע"מ וחברת אטמס מטריקס בע"מ

זיהוי המשתתפים במערכת הפיננסית בישראל מבוצע באמצעות קוד זיהוי ייחודי לכל גוף (מוכר כיום כ"קוד בנק") המורכב משני תווים. בנק ישראל מעדכן לראשונה על הקצאת קודי זיהוי לחברות פינטק אשר נמצאות בתהליך של חיבור למערכות התשלומים בישראל.

צעד זה עומד בקנה אחד עם יתר הצעדים שקידם בנק ישראל לטובת פתיחת הגישה לשחקנים חוץ בנקאיים וקידום התחרות בשוק התשלומים, כך שפינטקים יוכלו לפעול באופן ישיר ועצמאי במערכות התשלומים המפוקחות בישראל, תוך צמצום התלות בבנקים. בצירוף רישוי מתאים מהרגולטור הרלוונטי, קוד הזיהוי יאפשר לפינטקים להיות מזוהים באופן ייחודי  על ידי משתתפים אחרים במערכות התשלומים וכן יאפשר להם להקצות מספר חשבון תשלום ללקוחותיהם. הלן מספרי קודי הזיהוי שהוקצו:

קוד הזיהוי המוקצה לחברת משולם פתרונות תשלום בע"מ[1], הינו 35.

קוד הזיהוי המוקצה לחברת גלובל רמיט שירותי מטבע בע"מ[2], הינו 47.

קוד הזיהוי המוקצה לחברת א ט מ ס מטריקס בע"מ[3], הינו 86. 

מנהל מחלקת תשלומים וסליקה, מר עודד סלומי: "גם בזמנים מורכבים, בהם נמצאת מדינת ישראל, ישנה חשיבות לצירוף שחקנים חוץ-בנקאיים למערכות התשלומים.  חלק מגופים אלה לאחרונה סייעו בהעברות כספים מחו"ל לעמותות בישראל שמסייעות לנפגעים של אירועי הטרור, ולמשפחות המפונות. הגופים החדשים יתרמו להגברת היציבות הפיננסית בכך שיקדמו תחרות ויעזרו לצמצם את הריכוזיות בשוק, יפתחו פתרונות תשלומים מתקדמים וחדשניים, ייעלו תהליכים ושירותים עסקיים, ויוזילו עלויות לטובת ציבור הצרכנים ובתי העסק בישראל."  

[1]GROW BY MESHULAM ידוע גם כ- MESHULAM PAYMENT SOLUTIONS LTD. 

[2] GLOBAL REMIT - CURRENCY SERVICES LTD.

[3] A.T.M.S MATRIX LTD.