לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

השתתפות במערכת זה"ב (RTGS[1]) - מערכת הליבה, והקריטית ביותר במגזר הפיננסי, הייתה שמורה באופן מסורתי לתאגידים בנקאיים. זה מכבר בנק ישראל פרסם עקרונות לפיהם הגישה למערכת זו נפתחה גם לגופים חוץ-בנקאיים. בשבוע האחרון אגף מסלקות פרסם את התנאים והדרישות להצטרפות למערכת זה"ב, לרבות עמלות ההצטרפות והשימוש במערכת, כמו גם פירוט בדבר אופן התנעת תהליך ההצטרפות. 

לחץ כאן לצפייה במסמך בנושא "הצטרפות גופים חוץ-בנקאיים למערכת זה"ב"

מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה, עודד סלומי: "אני מאמין שהבהירות והשקיפות שאנו נותנים במסמך זה יעזרו לקדם את התחרות במשק בתחום הפיננסי ויביאו לגיוון ולהגדלת מספר השחקנים, אשר יגבירו את התחליפיות של כל אחד מהם, וכך נגביר את היציבות במשק בייחוד בתקופה מורכבת זו."

[1] RTGS - Real Time Gross Settlement