הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הדוחות הכספיים של התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי

בדף זה מופיעים קישורים לקובצי הדוחות השנתיים והרבעוניים לציבור (להלן: "הדוחות לציבור") של התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי (להלן: "התאגידים"), אשר מפורסמים באתרי האינטרנט שלהם. בנק ישראל לא ערך כל עיבוד לנתונים והם על אחריותם הבלעדית של התאגידים. השימוש בדף זה מאפשר הורדה ישירה של קובצי הדוחות לציבור, ללא צורך בכניסה לאתרי התאגידים.

חיפוש דו"חות כספיים

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/05/2024