הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הודעה על מכרזי מק"מ צפויים

בנק ישראל
חטיבת השווקים

                                       

ירושלים, י"א בשבט, התשפ"ג
30 במרץ 2023

 

הודעה על מכרזי מק"מ צפויים

 

בתאריך ה-04/04/2023  ינפיק בנק ישראל את הסדרות הבאות:

 

 

מספר סדרה

 

תאריך הסליקה

 

הכמות המוצעת
(מיליוני ש"ח)

 

תאריך הפדיון

 

מספר ימים לפדיון

713

05/04/2023

8,000

05/07/2023

91

414

05/04/2023

20,000

03/04/2024

364

 

 

 

תוצאות ההנפקה יהיו זמינות בקישור שלמטה החל משעה 14:00 ביום ההנפקה.

https://e-umb.boi.gov.il/roles/markets/monetarytools/mkm/

 

במסגרת הגברת תדירות ההנפקות עליה הודיע[1] בנק ישראל בחודש נובמבר 2022, בוצעו מאז שתי הנפקות מק"מ מידי חודש. החל מהחודש הבא (אפריל) בנק ישראל ישוב לתדירות הנפקות של אחת לחודש, וזאת בהתאם ללוח המועדים המפורסמים באתר הבנק[2].

___________________________________________________________________

[1] ראו הודעה לעיתונות בנושא "הגברת תדירות מכרזי המק"מ של בנק ישראל"

https://www.boi.org.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%AA%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%9E-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/

[2]  ראו https://www.boi.org.il/roles/markets/monetarytools/mkm/

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/06/2024