הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הודעה על מכרזי מק"מ צפויים

ירושלים, כ"ו בטבת התשפ"ג
19 בינואר 2023

בנק ישראל
חטיבת השווקים

הודעה על מכרזי מק"מ

בתאריך ה-24/01/2023   ינפיק בנק ישראל את הסדרות הבאות:

 

מספר סדרה

 

תאריך הסליקה

 

הכמות המוצעת
(מיליוני ש"ח)

 

תאריך הפדיון

 

מספר ימים לפדיון

413

25/01/2023

3,000

05/04/2023

70

114

25/01/2023

4,000

03/01/2024

343

 

תוצאות ההנפקה יהיו זמינות בקישור הנ"ל החל משעה 14:00 ביום ההנפקה

https://www.boi.org.il/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D/markets/monetarytools/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%9E/

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/01/2023