הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרזי מק"מ

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4.25%
אשראי 5.25%
בתוקף עד 04/01/24
4.75%
ריבית בנק ישראל
מועד ההחלטה הבא: 01/01/2024
3.7%
אינפלציה
ב-12 החודשים האחרונים
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4.25%
אשראי 5.25%
בתוקף עד 04/01/24
4.75%
ריבית בנק ישראל
מועד ההחלטה הבא: 01/01/2024
3.7%
אינפלציה
ב-12 החודשים האחרונים

מק"ם הוא נייר ערך שבנק ישראל מוכר לתקופות קצרות (עד כשנה), אשר באמצעותו הוא יכול בנק ישראל להזרים או לספוג נזילות. ניירות ערך אלו מונפקים לציבור הרחב, וניתן לסחור בהם בבורסה לניירות ערך. המק"ם מונפק בכל חודש, כך שבכל נקודת זמן ישנן 12 סדרות מק"ם סחירות עד טווח של שנה. תשואות המק"ם מסייעות בחישוב ציפיות הציבור לאינפלציה וכך – בניהול המדיניות המוניטרית לטווחים של עד שנה.

מכרזי מק"ם - תנאים כלליים

הודעות על מכרזי מק"ם (במיליוני ש"ח)

תוצאות מכרזי המק"ם (במיליוני ש"ח)

מספר הסדרה תאריך המכרז תשואת סגירה (%) התשואה הממוצעת (%) מחיר ממוצע הכמות המבוקשת הכמות שנמכרה במכרז שיעור ההקצאה (%) תאריך הפדיון מס' הימים לפדיון
1214 05/12/2023 4.14 4.10 96.0721 44,535 14,000 3.32 04/12/2024 364
314 05/12/2023 4.52 4.48 98.9133 54,357 20,000 23.45 06/03/2024 91
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/12/2023