הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הלוואות שבועיות

ריבית חלון פיקדונות 2.75%
ריבית חלון אשראי 3.75%
ריבית בנק ישראל
4.25%
מועד ההחלטה הבא: 03/04/2023
אינפלציה
5.2%
ב-12 החודשים האחרונים

תוצאות המכרזים המונטריים על ההלוואות השבועיות

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 27/12/2022