הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מסלקות הבורסה לני"ע (מסלקת הבורסה והמעו"ף)

מסלקות הבורסה לניירות ערך בתל אביב סולקות את העסקאות בניירות ערך המתבצעות בבורסה ומספקות שירותים נוספים הקשורים בניירות ערך, כגון תשלומי ריבית על איגרות חוב ותשלומי דיבידנד. כמו כן סולקות מסלקות הבורסה את התשלומים במסלקת המעו"ף בגין רכישת נכסים נגזרים ופקיעתם.  ​
מסלקות הבורסה לניירות ערך מחשבות את סכום הנטו של כל בנק ומעבירות את תוצאות הנטו למערכת זה"ב, לשם חיוב וזיכוי של חשבונות הבנקים הרלוונטיים בבנק ישראל.  ​​​​​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/01/2023