תקציר:

מאמר זה בוחן את ההשפעה של הגידול במידע העומד לרשות המלווים כתוצאה מהקמת מאגר האשראי על קשרי הבנק עם לקוחותיו ובפרט על מחירי האשראי הקמעונאי בישראל. נמצא שלפני הקמת המאגר, לקוחות אשר ניהלו חשבון עו"ש בבנק בודד שילמו כחצי אחוז יותר על אשראי צרכני לעומת לקוחות אשר החזיקו מספר חשבונות עו"ש בבנקים שונים. כמו כן, לאחר הקמת המאגר, פער זה בריביות הצטמצם בכשליש. ממצאים אלו מהווים אינדיקציה לכך ששיתוף נתונים דרך מאגר האשראי פועל לצמצום הפערים במחיר האשראי דרך הקטנת התלות של לקוחות בבנק בו הם מנהלים את חשבון העו"ש (בעיית הלקוח השבוי).

למאמר המלא בנושא: דירוג אשראי וקשרי מלווה-לווה: ממצאים ממאגר נתוני האשראי (באנגלית) כקובץ PDF