תקציר:

מחקר זה בוחן עד כמה המתאם החיובי שבין עבודה בחברה מייצאת לבין שכר משקף קשר סיבתי. על מנת לזהות קשר זה אני נעזר בכמה שיטות על סמך שלושה קבצי נתונים שונים: בקרה על התכונות הנצפות והבלתי נצפות של הפרטים באמצעות קובץ שעוקב אחרי עובדים לאורך מספר שנים; בקרה על התכונות הנצפות והבלתי נצפות של הפרטים והחברות באמצעות קובץ שעוקב אחרי חברות; ובקרה על המיומנויות של הפרטים על סמך נתוני חתך מסקר המיומנויות הבינלאומי ( PIAAC) אני מוצא כי בעוד שכל נקודת אחוז בשיעור היצוא של הענף מתואמת עם שכר עבודה שגבוה יותר ב ,1%-הקשר הסיבתי חלש בהרבה ,דומה בין השיטות, ועומד על 0-0.2% לבסוף, מצאתי שהקשר הגולמי בין שיעור היצוא לבין השכר בישראל חריג בגובהו ביחס לקשרים במדינות האחרות שבמדגם ,PIAAC בעוד שהפרמיה המחושבת על בסיס הקשר הסיבתי דומה לפרמיה במדינות אחרות,  הגם שהיא נמצאת בחלק העליון של ההתפלגות.

 

למאמר המלא בנושא: מדוע השכר של עובדים בחברות מייצאות גבוה יותר? כקובץ PDF​