תקציר

בנייר זה אני ממפה באופן מלא את חברות המקושרות למינהל הציבורי בישראל בשנים 2007-2015. בעזרת מגוון בסיסי נתונים ייחודיים, אני מזהה כל חברה ציבורית המעסיקה כמנהל או חבר דירקטוריון לפחות עובד אחד עם עבר במינהל ציבורי, ובכללם גם פוליטיקאים. אני נבדל מהספרות האקדמית בנושא על ידי הכללת קישוריות למינהל הציבורי דרך עובדים לשעבר בדרגי עבודה ועריכת ניתוח מלא של ההתאמה בין עובד מינהל ציבורי לחברה על בסיס סוג הניסיון במינהל הציבורי של העובד ומאפייני החברה. הניתוח מראה ש-60 אחוז מהחברות הציבוריות בישראל בתקופה הנסקרת מעסיקות עובד ציבור לשעבר וש-8 אחוז מכלל המנהלים הבכירים וחברי מועצת המנהלים הם בעלי עבר במינהל הציבורי. ניתוח ההתאמה בין עובדי מינהל ציבורי לשעבר לחברות ציבוריות מעלה דפוסי מעברים התלויים בניסיון התעסוקתי של עובד המינהל הציבורי וסוג הפעילות העסקית של החברה הציבורית. בפרט, מהניתוח עולה כי חברות נוטות לשכור את שירותיו של עובד מינהל ציבורי בעל ניסיון באחד מהגופים המאסדרים או המפקחים של הענף בה פועלת החברה. כמו כן, נמצא כי ככל שרמת הרגולציה והפיקוח המושתים על חברה גבוהה יותר, ההסתברות שחברה תשכור את שירותיו של עובד מינהל ציבורי גבוהה יותר. בעזרת כלים מתחום ניתוח הרשתות אני מוצא שעובדי המינהל הציבורי לשעבר נמצאים במקומות מרכזיים יותר ברשת, אולם ככל שהזמן שעבר מאז עזבו את המינהל הציבורי גדול יותר, המרכזיות שלהם ברשת הדירקטורים הולכת וקטנה. הממצאים בנייר זה מניחים את היסודות למחקר נוסף בתחום זה ותורמים לשיח הציבורי הנמשך אודות מעברים בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי.

למאמר המלא בנושא: קשרי חברות למינהל הציבורי בישראל: סקירה (באנגלית) כקובץ PDF ​​​​​