מחקר זה סוקר את העדפות הציבור בשימוש ביישומוני (אפליקציות) התשלום ועל השימוש בפועל באפליקציות אלו.

מתוך הסקר שקיימה מחלקת מערכות תשלומים וסליקה ביוני 2023 עלו הממצאים העיקריים:

  • כרטיסי החיוב והמזומן מדורגים כאמצעי התשלום האהודים ביותר על הצרכן הישראלי והנפוצים ביותר כיום במשק. אחריהם מדורגים ההעברה הבנקאית ויישומוני התשלום.
  • 42%  מסך הכספים שמועברים ביישומוני תשלום מיועדים לתשלום עבור  שירותים ומוצרים מבתי עסק (P2B – Person to Business)
  • יישומון התשלום נתפס כאחד מאמצעי התשלום הנוחים יותר – בשל שני המאפיינים שצוינו ע"י יחידים ובתי עסק כחשובים ביותר עבורם: הנוחות ומהירות השימוש בהם.
  • בקרב האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית, העדפות השימוש וביצוע עסקה בפועל ביישומוני התשלום היו ברמה נמוכה משמעותית בהשוואה לשאר פלחי האוכלוסייה.
  • נמצא כי לרמת ההשכלה של המשתמשים הייתה השפעה מינורית בלבד על העדפות השימוש ביישומוני התשלום.
  • רוב המשתמשים ביישומוני התשלום משלמים או מקבלים תשלומים באמצעי זה באופן קבוע ולא באופן חד פעמי.
  • המשתמשים הביעו יותר רצון לבצע תשלום ביישומון כשהעסקה הינה בסכום נמוך.  נתון זה חזר על עצמו הן עבור יחידים והן עבור בתי עסק, גם במתן תשלום וגם בקבלת תשלום.
  • דפוסי ההעדפות של בתי עסק ושל יחידים בשימוש ביישומונים להעברת תשלום אינם שונים אלה מאלה באופן מהותי.

 

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF