דף השער​

מדיניות מוניטרית בישראל - סטנלי פישר

מבנה, הון, אינפלציה ומחיר ההון בתעשייה הישראלית, מ-1964 עד 1978 - חיים לוי

משוואת התאמת המחירים של תפוקת התעשייה בישראל, מ-1964 עד 1977 - דורון נחמני

השפעת האינפלציה על שיעורי תשואת המניות בישראל, 1965 עד 1978 (עדכון) - מנחם ברנר ודן גלאי

תקציב לאומי לשנת 1981

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 31 באוגוסט 1980 ל-31 במארס 1980

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 30 באפריל 1980 ל-31 ביולי 1980

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 31 ביולי 1980 ל-31 בנובמבר 1980