הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

אטקס חגי

אטקס חגי

חוקר בכיר, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מדיניות

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים