הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

זוסמן נעם

זוסמן נעם

חוקר ראשיאגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מקרו ופעילות המשק

רשימת פרסומים בבנק ישראל

44

תחומי עניין

מיקרו-כלכלה יישומית; כלכלת חינוך; כלכלת עבודה

 

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים