הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

המדד המשולב למצב המשק

המדד המשולב לבחינת מצב המשק הוא אינדיקטור סינתטי לאבחון כיוון התפתחותה של הפעילות הריאלית בזמן אמת, והוא מחושב על סמך 12 אינדיקטורים שונים: מדד הייצור התעשייתי, מדדי הפדיון בשירותים ובמסחר קמעונאי, היבוא של מוצרי צריכה, היבוא של תשומות לייצור, יצוא הסחורות, יצוא השירותים, מספר משרות השכיר במגזר הפרטי, שיעור המשרות הפנויות, מספר התחלות הבנייה, צריכת החשמל והרכישות בכרטיסי אשראי.

המדד מחושב בחטיבת המחקר של בנק ישראל אחת לחודש, בסמוך ליום שבו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את מדדי הייצור התעשייתי והפדיון בענפי המשק.

המדד המשולב מורכב משני אלמנטים, המחושבים במודל: (1) קצב הצמיחה ארוך הטווח של התוצר העסקי (המשתנה באופן הדרגתי על פני זמן); (2) דינאמיקה משוטפת קצרת הטווח של רכיבי המדד המכוילים במונחי סטיות התקן שלהם. הפרמטרים של מודל זה נאמדים באמצעות מסנן קלמן בתדירות מעורבת (חודשית ורבעונית) ומתעדכנים באופן שוטף.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/07/2024