הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשפ"ד-2023 (תיקון)

קובץ חקיקה בנושא

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשפ"ד-2023 (תיקון)

תאריך פרסום: 28/12/2023
קובץ חקיקה מס': 182E
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/12/2023