הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התש"ס - 2000

קובץ חקיקה בנושא

צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התש"ס - 2000

תאריך פרסום: 25/06/2013
קובץ חקיקה מס': 110
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: חשבונות ללא תנועה
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023