הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הסמכה לפי צו הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם), התשמ"ב - 1981 - קביעת הרבית הממוצעת

קובץ חקיקה בנושא

הסמכה לפי צו הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם), התשמ"ב - 1981 - קביעת הרבית הממוצעת

תאריך פרסום: 16/04/2012
קובץ חקיקה מס': 117
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023