הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 11), התשנ"ו - 1996

קובץ חקיקה בנושא

חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 11), התשנ"ו - 1996

תאריך פרסום: 16/04/2012
קובץ חקיקה מס': 125
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023