הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רשימת מנפיקים בעלי היקף פעילות רחב - בהתאם לסעיפים 36יג(ד) ו- 8(ב) לחוק הבנקאות (רישוי)

קובץ חקיקה בנושא

רשימת מנפיקים בעלי היקף פעילות רחב - בהתאם לסעיפים 36יג(ד) ו- 8(ב) לחוק הבנקאות (רישוי)

תאריך פרסום: 31/08/2021
קובץ חקיקה מס': 128A
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023