הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אישור לקבלת פקדונות כספיים בידי בנקים למשכנתאות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981

קובץ חקיקה בנושא

אישור לקבלת פקדונות כספיים בידי בנקים למשכנתאות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981

תאריך פרסום: 13/03/1994
קובץ חקיקה מס': 134
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023