הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב - 1992

קובץ חקיקה בנושא

הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב - 1992

תאריך פרסום: 25/06/2013
קובץ חקיקה מס': 154
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: אמצעי תשלום
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023