הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירות בנקאי מסוים ושינוי במקרה אחר), התשע"ג-2012

קובץ חקיקה בנושא

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירות בנקאי מסוים ושינוי במקרה אחר), התשע"ג-2012

תאריך פרסום: 28/11/2012
קובץ חקיקה מס': 159C
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: עמלות
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023