הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הודעות או התראות),התשע"ה-2015

קובץ חקיקה בנושא

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הודעות או התראות),התשע"ה-2015

תאריך פרסום: 01/07/2015
קובץ חקיקה מס': 159F
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023