הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

כללי סליקת שיקים (שמירת שיקים) - התשע"ו 2016

קובץ חקיקה בנושא

כללי סליקת שיקים (שמירת שיקים) - התשע"ו 2016

תאריך פרסום: 15/08/2021
קובץ חקיקה מס': 168
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: אמצעי תשלום
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023