הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק - שירות חירום), התשמ"ב - 1982

קובץ חקיקה בנושא

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק - שירות חירום), התשמ"ב - 1982

תאריך פרסום: 31/01/2022
קובץ חקיקה מס': 182
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023