הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ה-2014

קובץ חקיקה בנושא

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ה-2014

תאריך פרסום: 04/12/2014
קובץ חקיקה מס': 182C
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023