הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי), התש"ל 1970

קובץ חקיקה בנושא

צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי), התש"ל 1970

תאריך פרסום: 25/06/2013
קובץ חקיקה מס': 184B
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: ריבית
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023