הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), התשל"ה 1975

קובץ חקיקה בנושא

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), התשל"ה 1975

תאריך פרסום: 31/01/2022
קובץ חקיקה מס': 184D
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: ערבויות
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023