הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקנות המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(ערבות בנקאית), התשע"א-2010

קובץ חקיקה בנושא

תקנות המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(ערבות בנקאית), התשע"א-2010

תאריך פרסום: 29/08/2013
קובץ חקיקה מס': 184E
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: כללי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023