הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פתיחת מערכות התשלומים והסליקה למועדוני צרכנות

בנק ישראל פועל נמרצות לקידום היעילות והתחרות בתחום התשלומים והסליקה ומעודד גישה של גופים חוץ בנקאיים חדשים אל מערכות התשלומים המבוקרות. במסגרת זאת מאפשר הפיקוח על מערכות התשלומים בבנק ישראל גישה ישירה למערכת כרטיסי חיוב של חברת שב"א לגופים אשר אינם עוסקים בפעילות צולבת.

 

מדובר בגופים המתפעלים מועדוני צרכנות,  שפועלים במודל CLP (Closed Loop Payments) שבו גוף אחד פועל הן בצד ההנפקה והן בצד הסליקה. גופים אלו מתפעלים מועדון לקוחות סגור ומבצעים גם את הנפקת הכרטיס ללקוח וגם את פעולת הסליקה וההתחשבנות מול בתי העסק המכבדים את הכרטיס. עד היום כל גוף CLP נדרש לתחזק תשתית סליקה עצמאית ולפרוס אותה בבתי העסק המצטרפים למועדון. מהיום יוכלו המועדונים להתחבר למערכת כרטיסי חיוב של חברת שב"א, וכך לסלוק את כרטיסי המועדון במסופים הקיימים כבר בבתי העסק.

בעקבות השינוי, יתאפשר למועדונים להציע את מימוש ההטבות הצרכניות בבתי עסק רבים יותר ובנגישות גבוהה יותר, מה שעשוי להוביל למימוש ההטבות השונות שיתקבלו באופן מהיר ומלא יותר. תהליך זה, עתיד לסייע בהורדת יוקר המחייה ובניצול יעיל של ההטבות.

 

להודעה לעיתונות לחץ כאן

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/01/2024